سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس کیانی – سازمان آب و برق خوزستان
مریم پورآصف – شرکت برقمنطقه ای خوزستان

چکیده:

طول عمر ترانسفورماتور تابعی از شرایط محیطی و بار اعمال شده به ترانسفورماتور می باشد قیمت بسیار زیاد ترانسفورماتورهای قدرت از یک طرف و تاثیر مستقیم عملکرداین تجهیزات برپایداری شبکه از دیگر سو سبب شده است تا بحثهای اقتصادی پیرامون این تجهیزات اهمیت بسیار زیادی پیدا کند. دراین مقاله تاثیر پارامترهای مختلف برفرسایش یا پیری ترانسفورماتور شبیه سازی شده است با استفاده از نتایج بدست امده هزینه های ناشی از فرسایش ترانسفورماتور در طول دوره بهره برداری براورد شده است درنهایت روشی پیشنهاد شده است که می تواند با تغییر روش تعمیرات از تعمیرات دوره ای و اصلاحی به تعمیرات پیشگیرانه سبب افزایش قابلیت اطمینان عملکرد ترانسفورماتور و افزایش دقت عملکردگروه تعمیرات گردد.