سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا عربی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک
مریم غلام نژاد –
سهیلا طاهری –

چکیده:

تالابها مناطقیهستند که حافظ نسل موجودات بیشماری از تک سلولی ها تاکاملترین آنها دارای ارزشهای اجتماعی، اقتصادی علمی تفریحی و … می باشند و به عنوان بهبود دهنده محیط زیست زیستگاه جانوران و گیاهان آبزی بوده و حافظ یک سوم گونه ی جانوری درمعرض تهدید انقراض در جهان می باشند از ۴۲ نوع تالاب مشخص شده در کنوانسیون رامسر کنوانسیون بین المللی تالاب به جز سه نوع از آن مابقی دریاران یافت می شود تالابهای کشوری ما دارای تنوع و غذای زیاد می باشند یکی از تالاب های زیبای کشور که گمنام مانده تالاب میقان می باشد تالاب میقان یکی از زیباترین جلوه های اکوسیستمی استان مرکزی استکه در فاصله ۱۵ کیلومتری از شمال شرق شهر اراک واقع شده است این به دلیل وسعت ویژگیهای اکولوژیکی و میزان تاثیر گذاری آن براقلیم منطقه و بخصوص شهر اراک یک اکوسیستم حساس تلقی شده است. هدف از انجام انی تحقییق ارزیابی و بررسی ویژگیها و اهمیت تالابهای کویری همراه بامدیریت علمی و استفاده خردمندانه از تالاب هادر راستای توسعه پایدار و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهره برداری پایدار با توجه به پتانسیل های این مناطق می باشد.