سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عزیزاله امیری – کارشناس مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا
آناهیتا یزدان پاک – مدیرمسئول کلینیک گیاه پزشکی دنا فسا

چکیده:

علف کشهاعلیرغم نقش مهمی درافزایش تولید محصولات کشاورزی داشته اند ظهورعلفهای هرز مقاوم به علف کشها با ایجاد چالشی بزرگ درادامه راه کنترل علفهای هرز اجرای برنامه های مدیریتی خاص درزمینه مصرف آنها را الزامی نموده است بیوتیپهای مقاوم علفهای هرز که دراثرفشار انتخاب ناشی ازمصرف مستمر و متوالی علفکشها پایداری علفکشها درخاک و فاکتورهای بیولوژیکی مربوط به علفهای هرز و .. توسعه یافته اند ازطریق سه مکانیزم عمده شامل تغییر محل عمل علف کش متابولیسم علف کش و تغییر درسرعت جذب و انتقال علف کش درگیاه ایجاد شده اند درحال حاضر بیش از۳۱۳ بیوتیپ علف هرز مربوط به ۱۸۳ گونه مختلف ۱۱۰ گونه دو لپه ای و ۷۳گونه تک لپه ای در۵۵ کشور دنیا گزارش شده اند حدود یک چهارم ازبیوتی های مقاوم ۶۳بیوتیپ به علفهای هرز مربوط به بیوتیپهای مقاوم به تریازینها می باشد بیش از۷۱ بیوتیپ علفهای هرز مقاوم دربرابر علف کشهای بازدارنده ALS دردنیا گزارش شده است که به مراتب مشکلات بیشتری را نسبت به علفهای مقاوم به تریازینها برای کشاورزان بوجود خواهند آورد