سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوشنگ رحمتی – اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور قصرشیرین و کرمانشاه
محسن فرشادفر – اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور قصرشیرین و کرمانشاه
مصطفی امجدیان – اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور قصرشیرین و کرمانشاه

چکیده:

اللوپاتی در حال حاضر به هرگونه واکنش منفی و یا مثبت ناشی از تولید مواد شیمیایی توسط گیاه دیگر گفته می شود. گستره این تعریف در برگیرنده مواد شیمیایی تولید شده توسط جلبک ها، قارچ ها، اکتینومیست ها و دیگر میکروبها نیز می شود.اگرچه در مطالعات آزمایشگاهی مدارک موجهی از اللوپاتی موجود است لیکن در مطالعات مزرعه ای اثبات کافی از اللوپاتی بندرت ملاحظه گردیده است. مشکل اصلی در این رابطه، کمبود روش های مناسب برای گرفتن و یا جداسازی مواد شیمیایی از خاک می باشد. به نظر می رسد که تقریبا در همه موارد در برگیرنده طیف پیچیده ای از مواد شیمیایی به جای یک ماده بخصوص است.اگرچه اللوپاتی را بطور معمول مشکلی در کشاورزی دانسته اند، اما تاکنون شواهد قابل ملاحظه ای بیانگر این است که می توان از این پدیده برای کمک به مدیریت علفهای هرز در اگرواکوسیستم ها استفاده نمود. رهیافت های موجود عبارتند از: ۱) انتخاب در ژرم پلاسم های گیاهان زراعی برای انواع اللوپاتیک، ۲) استفادهاز گیاهان زراعی دارای اللوپاتیک در تناوب و یا بعنوان گیاه همراه در سیستم های زراعی، ۳) بیوسنتز علف کشهای طبیعی مفید از گیاهان عالی و میکروارگانیسم ها