سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

یونس کاویانی – کارشناس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، دانشجوی دوره دکتری رشته
عبدالرضا رحمانی فضلی – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دیوان محاسبات کشور

چکیده:

بخشی از سفرهای روزانه درون شهری با استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و بخشی دیگر توسط وسایل نقلیه شخصی انجام می شود. به دلیل محدودیت ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ کشور، افزایشاستفاده از وسایل نقلیه شخصی از یکطرف باعث ترافیکو راه بندانهای شدید در سطح معابر شهری شده و از طرف دیگر موجب کاهش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی می گردد.انندگان وسایل نقلیه شخصی در صورت رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارک خودروی خود می باشند که این امر موجب متراکم شدن بیشتر ترافیکمی گردد. کارشناسان و مدیران شهری جهت بهبود وضعیت ترافیکشهرهای بزرگ و رفع ترافیک ناشی از پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابانها، به فکر ایجاد مکانهایی عمومی به این منظور افتادند. به این ترتیب پارکینگهای عمومی جزئی از یکسیستم حمل و نقل شهری شده که علم و فناوری تجزیه و تحلیل دادههای مکانی هستند، سیستمی مناسب (GIS) اند. سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در این زمینه باعث کاهش GIS جهت یافتن بهینهترین مکان جهت احداث پارکینگهای عمومی بشمار میآیند. استفاده از بازدیدهای زمینی و افزایشدقت و صحت کار میگردد. این مقاله روشی مناسب جهت مکانیابی پارکینگهای عمومی با را با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در مکانیابی آن، ارائه میدهد. در این مقاله پارامترهای مؤثر در GIS استفاده از مکانیابی پارکینگهای عمومی از سه دیدگاه، نزدیکی پارکینگبه مراکز جاذب سفر، عوامل ترافیکی و مشکل آزادسازی زمین .