سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
رقیه علیلو – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

گستردگی روز افزون زندگی شهری و پیچیدگی های مربوط به آن به همراه مسائل و مشکلات مختلفی چون ترافیک،بیکاری،آلودگی های مختلف و مشکل مسکن که گریبانگیر جوامع شهری می باشند،مدیریت امور شه ر ها را به وظیفه ای خطیر بدل کرده است . از سو ی د یگر نظام مدیریت شهری در کشور که باید به رفع مسائل و مشکلات مختلف شهری بپردازد،به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری از جمله مراجع دولتی در آن ،خود درگیر نارسائی های عدیده ای است که باعث نا کا رآمدی آن در حوزه عمل می شو د.در این مقاله به اختصار مباحث شهر ، مدیریت شهری و مشکلات امروزی آن در ایران مورد بررسی قرا گرفته ودر نهایت از مباحث مطرح شده نتیجه گیری به عمل آمده است.