سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قربانعلی کناررودی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

مدیریت شهری یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با اداره امور شهرهاست. نظام مدیریت شهری با هدف اداره مطلوب امور شهری سعی دارد تا روابط میان عناصر شهری را برقرار سازد و این امر با ایجاد پیوند میان شاخصه های مختلفی چون نوع حکومت، تقسیمات جغرافیایی و سیاسی، سطح آگاهی، علاقه مندی و مشارکت عناصر شهری تحقق پیدا می کند. به همین منظور برنامه ها و سیاستهای نظام مدیریتی برای ساماندهی امور شهرها در چهارچوب نظام حکومتی و قوانین حاکم برآن تدوین و اجرا می گردد. این مقاله در پی پاسخ این پرسش که جوامع اسلامی و خصوصا ایرانی با چه معیارها و ضوابطی شهرها و مراکز حکومتی خویش را مدیریت می کردند و تحت نظم و قاعده در می آوردند؟ به بررسی روند مدیریت شهرهای اسلامی و ایرانی از ورود اسلام تا قرن هفتم هجری می پردازد.