سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد خسروتاش – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن
مهران خسروتاش – کارشناس مهندسی استخراج معدن
مجتبی ترابی – کارشناس مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به دلیل کاربرد های متعدد و رو به فزونی حفریات زیرزمینی به خصوص تونلهای بلند امروزه گاهی به حفاری در شرایط دشوار زمین شناختی و سازندهای دارای گازهای آتش زا یا سمی هستیم قبل از شروع حفاری با انواع دستگاه های حفارمکانیزه تمام مقطع که TBM نامیده می شوند باید تمهیدات لازم جهت مقابله با این شرایط در نظر گرفته شود مهمترین مساله ای که در تهویه پروژههای زیرزمینی باید از ابتدا برنامه ریزی گردد عبارتنداز: توانایی افزایش شدت جریان و فشار هوای تازه در هر شرایط کاری ، تغییر سیستم تهویه مکشی دستگاه حفار به دهشی یاترکیبی پیش بینی دستگاه های ردیابی گازهای خطرناک، درنظر گرفتن سیستمهای اطفا حریق استفاده از سیستمهای الکتریکی ضد جرقه و داکت آنتی استاتیک، فیلتراسیون یا تجزیه گازهای سمی به گازهای بی خطر آنچه در طراحی و اجزای سیستم تهویه شرایط گازخیز میبایست مورد توجه قرارگیرد: کاهش مقدار نسبی گاز در هوای تونل و مهیا نمودن شرایط کاری ایمن می باشد.