سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود مختاری – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
محمدحسین ردایی – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
فاطمه سلطانی – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
حامد الوانساز – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

چکیده:

برگزاری مراسم جشن ها و اعیاد در واقع ریشه ای مذهبی داشته و طی سالهای متمادی تاثیر گرفته از عوامل مختلف،دچارتغییرات اساسی شده و آن چه اکنون به صورت مراسم جشن و یا اعیاد برگزار می شود با مفهوم و نیت اصلی برگزاری جشنو آن چه از ابتدا بوده تفاوتهای معنایی بسیاری دارد و در این قسمت است که بیشتر چالشها و دغدغه های عمده در خصوصهدر رفتن و مدیریت مصرف منابع ملی بروز میکند.از سوی دیگر شمار زیادی از جامعه شناسان عقیده دارندکه جامعه ایرانیشاد نیست و شیوه های شناخته شده کمتری برای شادی همگانی دارد و لذا نیاز به شادی یک ضرورت کامل برای جامعهشمرده می شود .از طرف دیگرمی دانیم، انرژی برق یکی از ارزشمند ترین و پاکترین انرژی هاست و جالب اینکه یکی ازنهادینه شده ترین اقدامات در شادیهای مختلف روشن نمودن چراغ به هر تعداد و کیفیت ممکن است که به وضوح هدردادن این محصول استراتژیک است.مجموعه این عوامل باعث ایجاد یک پارادوکس بزرگ در جامعه گشته که چند بعدی بودهو می بایست از زوایایی گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.مقاله حاضر تلاشی برای بررسی تعدادی از این زوایا و ارائه راهکار درمورد آن می باشد.