سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود یخکشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار
محمدابراهیم یخکشی –

چکیده:

بامدیریت درست و شناخت صحیح ازپتانسیل سیلابهای فصلی میت وان ازم خازن سدهایی که با هدف ابیاری تولید برق و غیره برروی رودخانه ها احداث شده اند برای کنترل سیلاب نیز استفاده نمود تحقیق حاضربرروی سد و رودخانه نرماب واقع دراستان گلستان انجام شد و درآن ازنرم افزارهای HEC-RAS ، GIS Google Earth برای شبیه سازی و نمایش پهنه سیلاب استفاده گردید مدلهای بکارگرفته دراینتحقیق به ازای ۴دوره بازگشت سیلاب ورودی به مخزن ۵۰و۱۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰سال و ۷سناریو برای حجم کنترل سیلاب مخزن اجرا و نتایج در۲۸حالت به دست آمد نتایج نشان داد که اگرچه سد نرماب کارایی بسیارخوبی درکاهش دبی پیک سیلاب دارد ولی با افزایش دوره بازگشت سیلها تاثیر احداث سد درکنترل سیلاب کمرنگ تر میشود.