سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا حاجی قدرت آبادی – رفسنجان بلوار امام علی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
مسعود ایرانپور – رفسنجان بلوار امام علی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
مهدیه غفاری – رفسنجان بلوار امام علی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

یک سیستم اطلاعات، سیستمی برای پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطلاعات در دستیابی به یک مقصود مشخص است.فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانهها و دیگر فناوریها برای کار با اطلاعات. در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های اداری از سیستم دستی به نظام الکترونیک و ارتقای این سیستم ها یکی از مراحل مهم و متوالی در ادارات و سازمان ها می باشد