سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان . گروه کامپیوتر
آیدا ناظرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

امروزه بحث یکپارچگی در اطلاعات یک سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است. سازمانها با دریافت اطلاعات از کلیه فرایندها و عملیات اجرایی خود و همچنین از نوع رفتار سازمان در مقابل عملکردهای درونی و بیرونی خود می توانندبه تحلیل دقیقی از ساختار و رفتارهای خود پرداخته و به رقابتی درخور توجه دست یابند. به همین منظور در این مقاله به مواردی همچون تاریخچه استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در معماری سازمانی ، بررسی کلی برنامه ریزی منابع سازمانERP و ۲ (ERPحرکت به سمتERP2و سیکل تکامل برنامه های نرم افزاریERP پرداخته ایم.