سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه معزز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا هاشمی پورنصری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت سود به ویژه در دهه اخیر و با توجه به تاثیر عواملی مانند بدهی و تنوع شرکت ها بر این پدیده ،جهت گیری این پژوهش به سمت نحوه ی مدیریت سود و انگیزه های مدیریت و تاثیر آن در سازمان بوده است. در این پژوهش سعی شد که با معرفی مدیریت سود، ارائه تعاریف مختلف، ارائه مدلهای مختلف اندازه گیری مدیریت سود و مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ، گامی در جهت درک ارتباط بین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سود در شرکت ها برداشته شود. در پایان پس از تشریح مقوله مدیریت سود سعی می شود با ارائه سه پیشنهاد کاربردی گامی هر چند کوچک در مسیر کمک به پژوهشهای آتی داشته باشیم.