سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حوریه علیزاده عربلوی بیشه – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد همدان
سعید جبارزاده کنگرلویی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
علی اصغر طاهرآبادی – مدرس دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض برآن است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند. مدیران علاقهمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی ازوضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند. لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروهها از جمله سهامداران نیست. این امر، عدم همسویی میان منافع مدیران و سایرگروههای ذینفع در واحد تجاری را نشان میدهد. با در نظر گرفتنتئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزههای لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار میباشند. بعضی از عوامل، مدیران شرکتها را در برخورد با مسائل تحریک نموده تا در نتیجه آن سود شرکتها را هموار نمایند. مدیران این شرکتها تلاش میکنند از طریق هموارسازی سود، رشد سودآوری شرکتهای تحت مدیریت خود را یکنواخت نشان دهند.