سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – کارشناس ارشد مدیریت،واحد تحقیق و توسعه پلیمر گلپایگان،ایران

چکیده:

مطالعات نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی پول زمین و غیره دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد اقتصادی کارکنان است اصولا مدیریت شرکت ها همواره با توجه به شرایط حاکم مجبور به اصلاح و بهبود شیوه های تولید بازاریابی نوآوری و درنهایت افزایش بهره وری و کارایی می باشند یکی ازراه های اساسی که کارخانجات بوسیله موفق به رشد و توسعه وضع اقتصادی و افزایش توان رقابت می شوند استفاده ازکارافرینی و نوآوری میباشد که این مورد بدون شناخت و مدیریت سرمایه های فکری امکان پذیر نخواهد بود دراین پژوهش عناصر و مولفه های سرمایه فکری تحت عنوان سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به عنوان متغیرهای مستقل درنظرگرفته شده اند شاخص عملکرد متغیروابسته : نوآوری به عنوان ییکی ازمولفه های کارافرینی درنظرگرفته شده است روش تحقیق ازنظر روش انجام ازنوع توصیفی همبستگی ازروش تحلیل کواریانس مدل معادلات ساختاری می باشد.