سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر-واحد هرمز

چکیده:

با توجه به پیچیدگی های اجرای پروژه ها در سازمانها و با توجه به محدودیت منابع، سازمان ها به خصوص در صورت داشتن پروژه های متعدد، می توانند با توجه و بکارگیری مدیریت پروژه در دستیابی به اهداف پروژه ها موفق تر باشند. امروزه، اجرای امور حیاتی و دستیابی به اهداف مهم در سازمان ها، در قالب استفاده از پروژه ها تحقق می یابد. در همین راستا تشکیل سبدهای پروژه و اولویت بندی آن ها نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. مدیریت سبد پروژه ها (Project Portfolio Management) یکی از آخرین روشهایی است که در مدیریت پروژه ها در تجارت استفاده می گردد. هدف مدیریت سبد پروژه ها تحقق بخشیدن به سودها ومنافع در سازمان بوسیله بکارگیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه ها می باشد. هدف از این مقاله نشان دادن تصویری از مدیریت سبد پروژه می باشد.