سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاشم عمرانی – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
فرزانه ادبی باویل علیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

این مقاله کاربرد مدیریت سبد پروژه و تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی را درصنعت راه سازی بیان کرده است و با ارایه مطالعه موردی ازیک شرکت راهسازی که درحال احرای پروژه دولتی است با استفاده ازتلفیق نظرات سه خبره به بررسی اهم مشکلات اجرایی پروژه ساخت ازاد راه پرداخته است دراین مطالعه با تقسیم پروژه مادر به پروژه های کوچکتر سبدی از ریزپروژه ها شکل گرفته که با استفاده ازروشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی و با وزن دهی به معیارها و همچنین زیرمعیارها با اعداد فازی ذوزنقه ای به اولویت دهی به پروژهها پرداخته است درنهایت با مقایسه و تحلیل نتایج حاصل ازحل روشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی با اسپیرمن نشان میدهد که نتایج این روشها شباهت زیادی دراین مطالعه دارند نتایج خروجی نشان میدهد که درشرکت راهسازی مورد مطالعه نتایج حاصل ازوشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی با اولویت های ذهنی خبرگان متفاوت است.