سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آنیتا خالقی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، مهندسان مشاور زیست انرژی پارس
عاطفه مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

جیوه یکی از عناصر گروه فلزات سنگین، قرنهاست در زندگی انسان وجود دارد. جیوه به عنوان فلز مایع دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص بوده و به همین دلیل کاربردهای این عنصر ویژه می‌باشد. اما ورود و انتشار جیوه و ترکیبات آن به شکل آلودگی در محیط زیست به سبب فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی انسان بروز آثار زیان بار بر سلامت انسان و ایجاد پیامدهای مخرب زیست محیطی را به همراه داشته است. ارتقای سطح کیفی و کمی توانمندی‌های موجود در کشور جهت دفع زیست محیطی پسماند‌های حاوی جیوه و همچنین روشهای صحیح ذخیره سازی یا حمل و نقل به عنوان مهمترین اقدامات مدیریتی و اجرایی دارای اولویت شناخته شده است. در این مقاله سعی شده با تحلیل جدیدترین اطلاعات و روش‌های موفق مدیریتی، یک رویه مطابق با شرایط موجود در کشور و همگام با فعالیت‌های بین‌المللی جهت مدیریت جامع زیست محیطی پسماندهای حاوی جیوه ارائه گردد.