سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه جوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسدا… خواهنده کارنما – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه تضمین توسعه ی پایدار هرکشور منوط به حفظ و استفاده ی بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین در آن کشور است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته است در این میان مدیران صنایع ، به دنبال روشهایی هستند که ضمن حمایت از محیط زیست، عملکرد سازمان خود را افزایش دهند.از زمانی که موضوع محیط زیست با اقتصاد پیوند خورد و کشورها به این نتیجه رسیدند که حفظ محیط زیست می تواند بهره وری را افزایش دهد رویکردهای مختلفی برای تحقق این آرمانها در پیش گرفته شده است که از جمله جدیدترین آنها رویکرد زنجیره تامین سبز است در این رویکرد یک شرکت مادر با کلیه تامین کنندگان خود ائتلافی استراتژیک ایجاد می کند که محصولی به دست مشتری دهد که در زمان تامین مواد اولیه- تولید-مصرف و پس از دور انداخته شدن کمترین آسیب را به محیط زیست وارد آورد.در این مقاله سعی شده است ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز بررسی گردد و با تأکید به مزایا و نتایج مدیریت زنجیره تأمین سبز به ضرورت انتخاب این رویکرد مدیریتی پرداخته شود.