سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدانوشیروان اخوان نیاکی – معاون طرح ها و پروژه های شرکت ایز ایران
احمدرضا قهرمان – سرپرست دفتر مدیریت پروژه شرکت ایزایران
رضا رستمی – کارشناس ارشد دفتر مدیریت پروژه شرکت ایزایران

چکیده:

این روش با شناسایی محدودیتها و گلوگاه های شبکه زمانبندی پروژه های فناوری اطلاعات قادر است به وسیله تزریق بافرها، از مسیر بحرانی محافظت نماید و در شرایط عدم قطعیت نیز با احتمال بالایی، پروژه در زمان پیش بینی شده و طبق زمانبندی به اتمام برسد. مدیریت بافرها در عین جلوگیری از متورم شدن پروژه به زمانبندی کارآمد و مطمئن در پروژه منتج می گردد. برخی از نتایج به کارگیری این تکنیک شامل برآورد متوسط زمان اجرای فعهالیت جهت مدیریت تغییرات و برنامه ریزی احتمالی یا مدیریت ریسک پروژه است و مکانیزمی جهت پیشگیری از شروع دیر هنگام فعالیت های زنجیره بحرانی و یا پیشگیری از طولانی شدن زمان آنها به علت کمبود منابع محسوب می گردد.