سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نعیمه حکمت نیا – مدرس دانشگاه ٬دانش اموخته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحدبند

چکیده:

زباله های بیمارستانی نوع خطرناکی از انواع زباله ها می باشند وامروزه به یک معضل زیست محیطی مهم تبدیل شده اند.این زباله شامل تمام انواع زباله تولید شده توسط سازمانهای بهداشتی- درمانی می باشند.زباله ها بیمارستانی محتوی عوامل عفونی هستند واز جنبه های مختلف مخاطراتی را ایجاد می کنند،بنابراین ضرورت دارد که در راه ایمن ودرستی هدایت شوند.در این مقاله به بررسی مدیریت زباله های بیمارستانی پرداخته شده است وراهکارهایی را ارائه می دهد شامل:جداسازی زباله ها،بسته بندی وبرچسب زدن،جمع آوری زباله،دفع زباله،گزینه های کاهش زباله می شود.