سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدیه میربابایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده عمران
عباس افشار – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده عمران

چکیده:

سیستم مدیریت زباله مجموعه ای گسترده از اقدامات را در بر می گیرد که در داستای کاهش اثرات سوء دفع زباله گام برمیدارند. شبیه سازی این سیستم پیچیده نیازمند روشی است که علاوه بر درنظر گرفتن کلیه اجزای مورد نیاز از بزرگ شدن مدل بیش از حد مود نیاز جلوگیری کند. آنچه که امروزه برای حل این مشکل بسیار مورد توجه قرار گرفته است استفاده از رویکرد سیستمی است. بر اساس رویکرد سیستمی هدف یکی سیستم تعیین می کند که کدامیک از اقدامات می بایست در سیستم مورد نظر قرار گیرند و تاثیر کدام پارامتر خارجی در رفتار مدل تاثیر گذار است . در این مقاله فرآیندهای مدیریت زباله با استفاده از رویکرد سیستمی شبیه سازی شده است . این شبیه سازی با استفاده از برنامه vensim صورت گرفته است که یک مدل شبیه ساز شیء گرا است . این مدل به علت سهولت شبیه سازی بر اساس تفکر سیستمی انتخاب شده است و امکان اعمال فرآیندهای دینامیک را به سادگی فراهمی می آورد . هدف از شبیه سازی تعیین مرزهای یک سیستم مدیریت زباله و تعیین پارامترهای موثر بر آن می باشد. در نتیجه می توان رفتار ان را ضمن مدیریت بخش خاصای از زباله با نمونه واقعی جایگرین نمود. به این ترتیب می توان از آن برای فعالیت های بعدی با اطوینان بهره برد . نتایج شبیه سازی چند ترکیب مختلف زباله را مقایسه کرده و هزینه ی مدیریت هر یک ار آنها را ارائه داده است. نتایج نشان می دهد با افزایش درصد زباله خشک هزینه ها و در کنار آن درآمد سیستم افزایش می یابد. خمچنین مشخص شد در نظر نگرفتن هر یک از پارامترها باعث اشکال در شبیه سازی و ارائه ی نتایج نادرست خواهد بود.