سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا خواجه – شرکت توزیع برق شیراز
غلامرضا کریم زاده نوبندگانی – دانشگاه جامع علمی کاربردی-جهاد دانشگاهی شیراز
مراد درخشان – هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

سیستم تولید همزمان برق وحرارت (CHP) به دلیل راندمان بالای انرژی، افزایش قابلیت اطمینان، نقش آن در مدیریت مصرف سوخت وپاکیزگی محیط زیست مورد استقبال ویژه ای قرارگرفته است همچنین سیاستهای حمایتی دولت نیزبعنوان مشوقی باعث جذب سرمایه گذار انی دراین زمینه شده است. سرمایه گذاری در این پروژه همانند پروژه های دیگر دارای عدم قطعیت وریسک بوده ومیتواند بعنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران به شماررود که نیازمند اعمال مدیریت ریسک پروژه می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است در دوره احداث پروژه مولد مقیاس کوچک گازسوز از زمان صدور مجوزپروانه احداث تا زمان اتمام پروژه واتصال به شبکه بااحتساب عدم قطعیت وریسک در فعالیتهای پروژه بااستفاده ازشبیه ساز مونت کارلو نرم افزارpertmasterتحلیل ومدیریت ریسک انجام شود تا مدیر پروژه بتواند با نگرش مناسبی تصمیم گیری صحیحی در خصوص پایش وکنت رلریسک جهت کمینه نمودن احتمال و اثر ریسک های منفی وبیشینه نمودن احتمال واثر ریسکهای مثبت اتخاذ نماید.