سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی فهندژ سعدی –
محمد کشوری –
محمد مسعود نیا –
مریم پناهی آزاد –

چکیده:

هدف از مدیریت ریسک در صنایع کاهش دادن ریسک هایی است که استمرار تولید را با چالش مواجه می سازد و استمرار تولید در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی تا حد زیادی وابسته به مدیریت ریسک است .محققین استراتژی های متنوعی را در مدیریت ریسک ارائه کرده اند به عنوان مثال مهمترین استراتژی های مدیریت ریسک۱- جلو گیری از ریسک ۲-کاهش ریسک ۳-تسهیم ریسک ۴- بیمه ۵- حفظ ریسک به شمار می آیند . و بیمه را می توان یکی از استراتژی های مهم تسهیم ریسک دانست دراین رویکرد یک طرف قرار داد (بیمه گذار )با پرداخت هزینه ای ریسک های مشخصی را به طرف دیگر (بیمه پذیر ) که با دریافت حق بیمه جبران خسارت های احتمالی ناشی از ریسک را می پذیرد امروز ه بیمه علاوه بر انتقال ریسک اهمیت زیادی در تامین مالی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دارد اهمیت داشتن بیمه در این رویکرد به این دلیل است که در این رویکرد نسبت بدهی به سرمایه سرمایه گذار بالااست تاکنون تحقیقات گسترده ایی در مورد استراتژی های مدیریت ریسک انجام شده است اما در زمینه ی نقش بیمه در مدیریت ریسک تحقیقات قلیلی صورت گرفته است در این مقاله سعی برآن شده تا با شناسایی انواع بیمه های قابل کاربرد و شرایط و خصوصیات هر یک ار بیمه نامه ها و همچنین شناسایی و بررسی شرکت های ارائه دهنده این بیمه نامه ها با انواع بیمه و شرایط هر یک ار آنها آشنا شده و در مدیریت ریسک بتوان از این بیمه ها به طور مناسبی استفاده کرد.