سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی خوشخواهش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی ، دانشگاه تهران
سیدابوالفضل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی ، دانشگاه تهران

چکیده:

پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان در یک منطقه با خطر لرزه خیزی بالا قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا سه گزینه: سد خاکی با رویه بتنیCFRD)سد خاکی با هسته رسیECRD)و سد وزنیRCC) برای ساخت سد معرفی شده اند.که با بررسی وضعیت زمین شناسی و لرزه خیزی ساختگاه سد و ارزیابی ریسک پروژه در بخش های مختلف، هر کدام از گزینه ها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. درنهایت پس از بررسی موارد مربوط به گزینه های مختلف، گزینهECRD یعنی سد خاکی با هسته رسی به عنوان بهترین گزینه بلحاظ کاهش ریسک پروژه و افزایش ضریب اطمینان سد ،جهت بهترین عملکرد در برابر زلزله پیشنهاد شده است