سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران
محمد احمدیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران
محمد حیدری زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران
عباس محمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران

چکیده:

هدف این مقاله ارائه روش جدیدی جهت مدیریت ریسک واحدهای ابی زنجیره ای جهت مشارکت در بازار انرژی می باشد واحدهای ابی زنجیره ای برای مشارکت در بازار انرژی با عدم قطعیت هایی روبرو هستند که در نتیجه آن به ازای سودی که واحدهای ابی زنجیره ای می برند با ریسکی مواجه می شوند دراین مقاله با درنظر گرفتن عدم قطعیت قیمت انرژی و جریان ورودی به حوضچه های واحدهای برقابی بهره برداری واحدهای ابی زنجیره ای با دید بهتری انجام می گیرد دراین مقاله برای مدلسازی ریسک از روش تئوری سهم یرسک استفاده شده است که روش مناسبی جهت مدیریت ریسک می باشد و برای حل مسئله از نرم افزار GAMS استفاده شده است روش پیشنهادی برروی سیستمی که دارای ۳ واحد برقابی زنجیره ای است به کار گرفته شده است.