سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهناز تهرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند.بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه از مدیریت ریسک زیست محیطی به منظور شناسایی خطر آلودگی های محیط زیست و اقدام در جهت رفع ریسکهای احتمالی می نمایند.یکی از مکانیزمهایمدیریت ریسک، انتقال ریسک به شخص ثالث می باشد.به عبارت دیگر بیمه محیط زیست به عنوان ابزاری برای به عهدهگرفتن مسئولیت خطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی می باشد.در بیمه محیط زیست خود شخص بیمه شده و شخص ثالث با هدف پوشش خسارتهای مربوط به اشخاص که از زوال محیط زیست تاثیرپذیرند،مشخص می شوند.در این مقاله به نحوه مدیریت ریسکهای زیست محیطی از طریق بیمه،پرداخته می شود