سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم علیمردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع
مسعود ربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از موضوعاتی است که طی دو دهه اخیر به سرعت توسعه یافت. هدف بنیادی مدیریت ریسک درداخل موسسات مالی شناسایی ریسک ها و تعهد درمقابل ریسکهای حاکم برفعالیت است زیرا ریسک به صورت عدم قطعیت ارزش نقدی کل جریان آینده سرمایه درطی دوره زمانی سرمایه گذاری عنوان میگردد دراین تحقیق به منظور کنترل و مدیریت ریسک برای اولین بار به شناسایی و کمی سازی ریسکهای حاکم برپارامتر های تاثیر گذار مساله مکان یابی میانه پرداخته ایم چرا که چنین مطالعاتی مساله را به حالت واقعی آن نزدیک تر می سازد دراین مطالعه یک مساله مکانیابی میانه پویا درنظر گرفته شده است بطوریکه با بکارگیری تابع ارزش آتی ارزش زمانی پول نیز مطرح گردیده است.