سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیده مریم یرسلیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی معدن سنگ آهن واقع در شهرستان خرمبید استان فارس با استفاده از روش روشی است که در EFMEA بود. روش های به کار گرفته شده در این تحقیق از جمله روش های قیاسی در ارزیابی ریسک شناخته می شوند. روش محیط های باز برای شناسایی ریسک های محیط زیستی استفاده شد . و بدین منظور نخست با شناسایی فعالیتهای معدن و محیط تحت اثر آن ،برد سنجی مطالعه به انجام رسید. در ادامه با شناسایی عوامل مولد ریسک با تاکید بر جنبه های محیط زیستی ،بهداشتی و ایمنی،کاربرگهای مربوط به روش هایEFMEAویلیام فاین به شکل جداگانه تکمیل گردید . بدین منظور ابتدا تجهیزات و وظائف آنها فهرست شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت تولید محصول با عدد الویت ریسک ٩۶ واجد بالاترین میزان مخاطره در قالب روش EFMEA بود و در روش ویلیام فاین نیز همین فعالیت با نرخ ریسک ۳۶۰ در سطح ریسک بسیار بالا قرار گرفت