سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز پیغاله – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران
محمدرضا ذوالفقاری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران

چکیده:

بلایای طبیعی همواره با تهدید جان انسانها و سایر ارزشهای اسیب پذیر خسارات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای بر جای گذاشته است خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی در کشورهای توسعه یافته بطور قابل توجهی سنگین می باشد بطور مثال می توان بخسارات ناشی از زلزله کوبه و طوفان کاترینا اشاره نمود این در حال است که پیامدهای اجتماعی این بلایا درکشورهای د رحال توسعه مانند هند ایران به مراتب بیشتر و سنگین تر بوده است البته در کشورهای در حال توسعه نیز میزان خسارات اقتصادی به عنوان درصدی از GDP ملی همچنان رقم قابل توجهی را نشان میدهد به نظر می رسد درچنین شرایطی برنامه های پیشگیری و کاهش ریسک معقول و مقرون به صرفه مانند ایجاد ارتقای سطح طراحی ساختمان ها و زیرساختها تقویت ساختمانها و زیرساختهای موجود افزایش سطح امادگی جامعه در شرایط بحرانی از طریق افزایش اگاهی عمومی و ایجاد سیستمهای هشدار سریع بهترین راه دفاع در مقابل زلزله های اینده به ویژه برای این کشورها باشد.