سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی عصاره – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد م

چکیده:

امروزه بررسی و تحقیق، پیرامون عوامل تأثیرگذار در ایجاد وقایع، حوادث ،انفجار ،خسارت و هر گونه خلل و کاستی در سیستمها در صنایع امری اجتناب ناپذیر استFMEA روشی تیمی جهت شناسایی و اولویت بندی خطرات بالقوه ای است که در صورت عدم توجه به آنها ممکن است به خطری بالفعل تبدیل گردند. عدد اولویت ریسکRPN بر اساس حاصل ضرب سه شاخص، احتمال وقوع Occurrence) شدت یا وخامت Severity) و احتمال کشف Detection) تعریف می شود FMEA مهم ترین و مرسوم ترین روش شناسایی و ارزیابی خطرات و حوادث است که در این مقاله به معرفی آن پرداخته خواهد شد