سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن غفوری آشتیانی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و رئیس انجمن مهندسی زلزله

چکیده:

مدیریت ریسک سوانح فرآیند انجام مجموعه اقدامات یکپارچه مدیریتی، مهندسی، اقتصادی و اجتماعی با هدف بهبود کیفیت زندگی، ارتقاء سطح ایمنی و حفظ جان و مال مردم است که منجر به کنترل و کاهش ریسک در حد توانمندی مقابله با آن گردد. امروزه بیمه به عنوان جزء لاینفکی از فرایند مدیریت ریسک، نه تنها با انتقال ریسکایجاد تسهیلات مالی برای جبران خسارت احتمالی مینماید، بلکه یک نظام انگیزشی مالی برای کاهش و کنترل ریسکسوانح در کلیه فعالیتهای فردی، صنعتی، تولیدی و اقتصادی است. به عبارتی وجود بیمه لازمه توسعه پایداروایمن یک کشور است. تا کنون دولتها به عنوان یک بیمه کننده مجانی مسئول جبران خسارت سهل انگاری فردی و اجتماعی بوده اند؛ که زمان این نگاه سریعاٌ در حال سپری شدن است؛ زیرا با گسترش سریع شهرها( به خصوص در کشورهای در حال توسعه) و افزایش سریع انباشت سرمایه در مناطق با خطر بالای وقع سانحه (زلزله) و مستحدثات آسیبپذیر، دیگرهیچ دولتی توانمندی مقابله با ریسکهای بالا و جبران خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی و آثار اجتماعی بسیار زیاد آنرا را ندارد. لذا بیمه سوانح یعنی مشارکت سرمایهگذاری اقتصادی برای جبران خسارتهای احتمالی قبل از وقوع و ایجاد نظام کنترلی کاهش ریسک مبتنتی بر بیمه، کلید رسیدن به جامعهای ایمن و توسعه یافته است. اجرای بیمه سوانح موثر نیاز به یک استراتژی محکم ملی دارد که خوشبختانه در سیاستهای کلان نظام در زمینه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی مصوب سال ۸۵ دیده شده است. این مقاله با ارائه تعریف جامع از مدیریت ریسک و اشاره به وضعیت ریسک سوانح طبیعی در ایران، فرایند برآورد ریسک، نحوه نرخگذاری بیمه سوانح را ارائه داده است. در پایان با ارائه وضعیت بیمه جبران خسارات در ایران، چالشهای فراروی صنعت بیمه برای ورود موثر به فرایندکاهش خطرپذیری بیان شده است.