سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدحبیب اله میرغفوری – دانشیار دانشگاه یزد
علی مروتی شریف آبادی – استادیار دانشگاه یزد
فائزه اسدیان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه عواملی مانند جهانی شدن برون سپاری و افزایش تنوع محصولات و خدمات منجر به افزایش پیچیدگی درزنجیره ی تامین شده است با افزایش پیچیدگی سطح عدم اطمینان و ریسک موجود درزنجیره نیز افزایش می یابد ریسکهای موجود درزنجیره تامین میتوانند برای سازمان ها هزینه آور بوده و باعث تاخیر درتحویل محصولات به مشتری و درنتیجه نارضایتی وی شوند از این رو مدیریت ریسک به یک موضوع اساسی درزنجیره تامین تبدیل شده و نقش مهمی درعملکرد زنجیره و استمرار پویایی سازمان ایفا می کند هدف این مقاله مرور ادبیات موضوع مدیریت ریسک زنجیره تامین و بررسی مقالات منتشرشده دراین حوزه می باشد دراین مقاله به تشریح مفهوم مدیریت زنجیره تامین ریسک و فصل مشترک این دو یعنی مدیریت ریسک زنجیره تامین و همچنین دسته بندی ریسک زنجیره تامین مراحل مدیریت ریسک زنجیره تامین جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیران و راهبردهای کاهش ریسک پرداخته شده است درنهایت تحقیقات داخلی وخارجی انجام شده درحوزه مدیریت ریسک زنجیره ی تامین آورده شدهاست.