سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر پیراسته – دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی سلیقه زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه ازا اسلامی واحد شوشتر
امیر قمشی – دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

ریسک به عنوان یک عدم قطعیت در پیشامدهای مثبت و منفی در عملیات بارگیر سکوهای دریایی درون بارج حمل کننده در خلیج فارس نگریسته می شود که در بیشتر موارد خوشایند کارفرما و پیمانکاران نمی باشد. سکوهای دریایی بیشتر به منظور بهره برداری از منابع نفت و گاز در دریا مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان سکوهای ثابت دریایی (شابلونی) که سازه هایی با وزن بالا و متشکل از سه قسمت اصلی عرشه، پایه (جاکت) و شمع می باشند و برای استخراج منابع نفت و گاز موجود در بستر دریا مورد استفاده قرار می گیرند رایج تر و از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. این سازه ها عموما در ساحل ساخته شده و برای حمل به محل نصب ، به درون بارج انتقال می یابند. موضوع مدیریت ریسک در بارگیری یکی از موضوعاتی است که از ابتدای مرحله ساخت به دلیل ماهیت متفاوت ریسک ها به دلیل تفاوت در روش بارگیری باید مدنظر قرار گیرد زیرا تفاوت در روش بارگیری بر روی مراحل انجام عملیات تاثیر داشته و با شناسایی آنالیز و مدیریت ریسک های انجام عملیات می توان ریسک های هر مرحله از عملیات اجرایی را شناسایی کرده و مدیریت صحیح ریسک ها را انجام داد. با توجه به اهمیت برداشت از مخازن مشترک در خلیج فارس و رقابت با کشورهای همسایه این موضوع اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به این منظور در این تحقیق ، برنامه ریزی ، شناخت ، آنالیز ، واکنش در برابر ریسک . کنترل و بازبینی ریسک های ناشی از انجام عملیات بارگیری سازه های دریایی فلزی ، توسط ابزارهای متداول مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مدیریت ریسک بارگیری سازه ها در یاردهای ساخت پیشنهاد می گردد.