سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد داداش پورعمرانی – کارشناس ارشدمهندسی مالی
ابوالفضل داداش پورعمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی ا زمباحث مهم درجنبه های اقتصادی واجتماعی صنعت بیمه موضوع خصوصی سازی می باشدمقوله برون سپاری شرکت های بیمه دراین ارتباط از اهمیت ویژه ای برخورداربوده و درحال حاضر با تاکیدی که براجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درکشور و به ویژه درصنعت بیمه می شود حضور موثر و سازنده بخشهای غیردولتی نیز دراین صنعت مسلما مدنظر قرارخواهد گرفت و زمینه برای ورود سرمایه گذاران خصوصی دربخش بیمه ای به بازار سرمایه فراهم می شود با توجه به اینکه یکی از اصول مهم سرمایه گذاری دربازار سرمایه انتخاب سبد سهام مطلوب با توجه به ریسک این انتخاب می شود و سرمایه گذاران علاقمندند که با پذیرش سطح مشخصی از ریسک به بازده مورد انتظار خود دست یابند لذا دراین مقاله سعی میشود به ارایه یک مدل ریاضی برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در سبدسهام شرکت های بیمه که به بازار سرمایه داخل خواهند شد تحت سنجه ریسک نیم واریانس پرداخته شود مراد از سرمایه گذاران دراین مقاله شرکت های بیمه گر و یا افراد عادی است که مایل به سرمایه گذاری در صنعت بیمه هستند می باشد.