سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا عباسی – معاونت آمادوپشتیبانی سپاه
احمد بیطرف –
ابراهیم مردانی کرمانی –
حیدر اکرمی آذر –

چکیده:

درسالهای اخیر بواسطه وجود عواملی همچون افزایش فشارهای رقابتی دشوارهای انجام برخی امور پیچیدگیهای تکنولوژیک تخصصی شدن کارها شتاب تحولات عدم اطمینان به آینده بزرگ شدن انداز سازمان ها و از همه مهمتر ابعاد مالیو اقتصادی ناشی از موارد مذکور سبب شده تا سازمان ها در نحوه مدیریت زنجیره تامین و اکتساب خود تجدیدنظر کرده و برای استفاده بهتر ازمنابع موجود و بهبود الگوی کاری به استراتژی های جدیدی روی آورند یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگیهای اصلی و واگذاری انجام برخی از فعالیت هابه منابع خارج از سازمان تحت عنوان برونسپاری می باشد برهمین اساس استراتژی برونسپاری به عنوان ابزار ی کارآمد توسط بسیاری از سازمان ها بویژه درسازمان های نظامی و دفاعی داخل وخارج کشور بکار گرفته شده که یکی از آنها بخش امادوپشتیبانی است دراین مقاله ضمن بررسی برونسپاری و اشاره به ابعاد آن به تعیین فعالیت های قابل برونسپاری دربخش آمادوپشتیبانی سازمان های نظامی کشور پرداخته شده است.