سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سانترا ساکی – کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات وارتباطات؛دانشگاه علم و صنعت ایران؛ شرکت اب و فاضلاب روستایی استان لرستان

چکیده:

عصر نوین فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ، محیط اطرافمان را تبدیل به محیطی پر از چالش نموده است .در این حیطه ، هر روزه شاهد ورود فناوریهای جدید هستیم ولذا با قابلیت ها و هم چالشهای جدیدی دست و پنجه نرم می کنیم. فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی در تمام بخشهای زندگی بشر ریشه دوانیده اند و اگرچه به تسهیل زندگی وارتباطات بشر کمک می کنند ،اما مانند هر تکنولوژی نوظهور دیگر با خود ، خطراتی را نیز به همراه می آورند . بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی و اتوماسیون فعالیتهای سازمان، فرآیندهایی پرکار و مفید میباشند که همراه با مجموعهای از ریسکها و شرایط نامعین هستند. برای حل مجموعه مشکلاتی که مدیران پروژههای IT با آن مواجه میشوند بهتر است که از سیستمهای مدیریت ریسک که در خود شامل مجموعهای از فرآیندهای سازمانی، استانداردها، نمونههای اسناد و رویهها و روشهایی برای مدیریت ریسک میباشند استفاده کنند