سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی علوی کیا – کارشناس ارشد مدیریت MBA
رخساره شادپور – کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

ا ین مقا له به تشریح اهمیت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت روش های نوین آموزش در عصر کنونی که عصر ارتباطات نامیده می شود می پردازد. سپس به وضعیت مدیریت آموزش موجود در سازمان های مختلف پرداخته شده که در سالهای اخیر اقدامات عملی بسیاری در این زمینه صورت گرفته و نتایج بسیاری را به دنبال داشته است. سپس با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای مفهوم روش های نوین آموزش ، انواع آن ، آینده نگری روش های آموزش ، برخی مدلهای مربوط به آن و همچنین اهداف و راهبردهای و موانع آن ، بیان و در آخر به نتیجه گیری درباره چگونگی تسهیل این مسیر پرداخته شده است به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کلاسهای درس نباشد.