سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
خلیل حاجی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر دستفال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب

چکیده:

به منظور بررسی روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد دانه ذرت آزمایشی درشهرستان داراب واقع درشرق استان فارس در سال زراعی ۸۹-۸۸ انجام شد آزمایش درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت تیمارهای خاک ورزی شامل خاک ورزی مرسوم کم خاک ورزی و بی خاک ورزی بود نتایج حاصله نشان داد که بیشترین عملکرددانه و اجزای عملکرددانه درتیمار بی خاک ورزی و پس از آن تیمار کم خاک ورزی به دست آمد.