سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان فتحی – کارشناس ارشد عمران آب
غلامرضا نیک صفت – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب

چکیده:

برای انجام مطالعات رسوب و فرسایش و پتانسیل یابی رودخانه و نحوه برداشت مصالح مقدار تنش برشی بحرانی دربازه تحت مطالعه توسط معیار دفتر عمران ایالات متحده و نمودار U.S.B.R تعیین گردید توسط الحاقیه HEC-GeoRas درArcGIS10 طبقه بندی تنش برشی و تفکیک نقاط فرسایش پذیر و رسوبگیر و بازه های آسیب پذیردرطول رودخانه درنقشه ای تهیه فراهم آمد با انطباق نقشه حاصل آمده و عکس و تصاویر ماهواره ای اولویت بندی بازه ها و نقاط آسیب پذیر رودخانه برای اجرای عملیات ساماندهی مشخص شد و روش پیشنهادی منتخب ساماندهی برای علاج بخشی این بازه ها معرفی گردید.