سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید عباس حسینی جو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع
محسن اکبرپور شیرازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع
مرضیه دهقان – دانشگاه علم و صنعت ایران – پردیس بهشهر – گروه مهندسی صنایع

چکیده:

برنامه ریزی و کنترل تولید یکی از حوزه های مهم مدیریت است که طی چند دهه گذشته توجه خیلی زیادی را چه در میدان عمل و چه در میدان پژوهش به خود جلب نموده است. همچنین تئوری محدودیت ها یکی از فلسفه های مدیریت است که از زمان معرفی آن توسط آقای گلدرت تا کنون کارایی خود را در حوزه های مختلف مدیریتی به اثبات رسانده است. تکنین اصلی تئوری محدودیت ها در حوزه برنامه ریزی تولید روشی موسوم به طبل – طناب – ذخیره است. یکی از تکنیک های پشتیبان این روش که به همراه آن اجرا می شود مدیریت ذخیره است. در این مقاله سعی می شود مفاهیم ، تکنیک ها و کاربردهای مدیریت ذخیره بررسی و تحلیل شود. سهم علمی اصلی این پزوهش ، مرور، تحلیل و دسته بندی پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت ذخیره و کشف فرصتهای تحقیقاتی آتی است. این مرور ادبیات و نتایج آن که در جدولی خلاصه می شود می تواند به عنوان راهنمای پژوهشگران حوزه برنامه ریزی و کنترل تولید قرار بگیرد.