سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی موسوی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محدثه حاتمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

یکی از مهمترین الویت ها جهت مدیریت شهر و تحصیل توسعه ی پایدار و رسیدن به آرمان شهر، چه در عرصه های شهری و چه فراتر از آن، تأمین نیازهای آبی آن شهر می باشد. مدیریت منابع آب شرب در شهر بنیادی ترین عوامل در حیات و ممات آن شهر می باشد. این پژوهش در شهرستان مشهد استان خراسان رضوی صورت گرفته و به روش توصیفی تحلیلی می باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان و حجم نیازهای آبی شهروندان است و تلاش شده تا با نگاهی کلان به افق طرح دو دهه ی آینده، راهکارهایی مدیریتی جهت تأمین آب شرب شهرستان مشهد ارائه نماید. نتایج پژوهش حاکی از این است که با اعمال مدیریت در سه محور مدیریت فنی و اجرایی و مدیریت مصرف آب در بخش های کشاورزی، آب شرب و صنعت و مدیریت توزیع و انتقال آب از بروز بحران تأمین آب شرب شهرستان مشهد جلوگیری نمود.