سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

اینترنت و فضای مجازی منابع شگفت انگیز آگاهی و دانش هستند با تغییرات اساسی کهدر اثر رشد و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه های مختلف زندگی انسان ها رخ داده است تعلیم و تربیت نیز از این قاعده تغییرات مستثنی نیستند فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کاربرانش قرار میدهد و با ویژگیهایی چون بی زمانی و بی مکانی و تعاملی بودن قابلیت های زیادی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در اختیار کاربران خود قرار میدهد اصطلاحاتی چون کلاس بدون دیوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی و … اشاره به آموزش الکترونیکی دارد که در مقابل آموزش سنتی و معمول امروزه در حال جایگیری در سیستم های آموزشی کشورهای مختلف است از طرفی همراه با گسترش آموزش الکترونییک و رویکرد سازمان ها و موسسات بهاستفاده از آن و لزوم ارائه این نوع اموزش ضرورت طراحی و ایجاد سیستمهای مدیریتی جهت آموزش هدفمند و با قدرت و قابلیت پشتیبانی هرچه بیشتر کاربران احساس شده است.