سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فربد فرید – کارشناس ارشد علوم اقتصادی،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

در عصر کنونی، که به عصر اطلاعات و دانش موسوم شده ، مزیت اصلی در سرمایه ی دانش نهفته است. هم اکنون بزرگترین شرکت های دنیا،برتری اصلی خود را نه در دارایی های انباشته ی ناشی از کارخانجات و حتی بازارها ی بزرگ، بلکه در دانش در جریان فرایندهای خود کسب نموده اند. دانش ترکیبی از تجربیات، ارزشها، اطلاعات و نگرشهاست. بیشتر دانش ها به صورت ضمنی در اختیار افراد هستند. از طرفی دانش را به عنوان یک مزیت رقابتی در جوامع فراسرمایه باوری پذیرفته اند. برای این منظور مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا فرایند دانش مؤثری داشته باشند. سازمان ها برای انتخاب بازار باید از دانش موجود و ایجاد دانش جدید بهره جویند و مدیریت دانش در این امر کمک شایانی به سازمانها می کند. تجزیه و تحلیل مدیریت دانش موجب شده تا موقعیت کنونی سازمان را دریابیم و بدانیم توسعه در کدامیک از نواحی سازمانی باید انجام گیرد. این امر باعث شده تا در مورد فرایند انتقال دانش و راههای آن در سازمان ؛ اطلاعاتی را کسب کرده و در جهت ارتقاء آسان سازی و بهینه کردن آن پیش برویم این مقاله به روش های مختلفی که یک فرآیند تاکنون در عمل و تحقیق در مدیریت دانش به صراحت یابه طور ضمنی نمایش داده شده است می پردازد ومنعکس کننده آن است که چگونگی مدیریت درباره ی فرآیند ممکن است در آینده، مدیریت دانش را بهبود ببخشد.