سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله باقری – کارشناس ارشد سازمان هوافضا
محمدرضا اشکوری –
افشین حسن زاده –

چکیده:

امروزه سازمانها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آنها را دردنیای رقابتی نگهدارد لذا بیش از هرچیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرارگرفته اند مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و درکل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است اخیرا مدیریت دانش بخاطر کاربرد وسیع نظریه ها و روشهای آن دررسیدگی به امور دانشی موسسات و شرکت ها بطور جدی مورد توجه محافل دانشگاهی و شرکتهای تجاری و تحقیقاتی قرارگرفته است ازآنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان توانمندساز درروشهای مدیریت ظاهر می شود مدیریت دانش از بستر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت توسعه ایتفاده می کند دانش را می توان آمیخته ای از تجربیات ارزشها و اطلاعات موجود و نگرشهای نظام دار دانست که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری بهتر از تجربیات و اطلاعات جدید و همچنین قضاوت ارایه می نماید.