سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فخرالسادات نصیری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان،ایران
سیدرسول عمادی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان،ایران

چکیده:

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان ها، به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شود. مهمترین ای است از متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. دانش به معنای واقعی خود، مجموعه مهارتها و توانمندیهای انسانی، که با آگاهی و اطلاعات از روشهای تولید بهتر، همراه است. کاربرد چنین برداشتی از دانش در سازمان های کنونی و آینده بسیار فراگیر شده است. بدین صورت سازمان ها در پی بهره برداری صحیح و بموقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون می باشند. چنین رویکردی مفهوم جدیدی را تحت عنوان مدیریت دانش توسعه داده است. ابزاری که استفاده و پیاده سازی مدیریت دانش را در سازمانها بسیار بیشتر گسترش داده است، فناوری اطلاعات وارتباطات می باشد. به لطف خدمات گسترده اینترنت و شبکه های رایانه ای بهرهبرداری از منافع مدیریت دانش در سازمان ها رونق زیادی پیدا کرده است. چنین سازمان هایی را به اصطلاح، سازمان های دانش محور نام گذاری کرده اند. مدیریت دانش، شامل، مراحل، تولید، کسب، ذخیره سازی، انتشار، و بالاخره به کارگیری دانش، در راستای اهدف سازمان است. البته این تقسیم بندی به روشهای مختلفی در منابع علمی مطرح شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف مدیریت دانش پرداخته و سپسبعد ار تعریف فناوری اطلاعات به تاثیرگذاری آن برمدیریت دانش اشاره می شود و مزایای کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های آموزشی ذکر شده و نتیجه گیری می شود