سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی آقائی کوهساره – فوق لیسانس مدیریتدولتی

چکیده:

این مقاله که با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده می باشد به روش علمی مروری تهیه گردیده است که پس از بیان سیرتاریخی مدیریت دانش و تعریف دانش و مدیریت دانش به بررسی برخی مدلهیا مدیریت دانش از قبیل مدل نوناکا و تاکویوچی مدلبکمن الگوی عمومی مدیریت دانش پرداخته شده و پس از اشاره به اصول مدیریت دانش وارد بحث یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده شده و درنهایت با این بحث و نتیجه گیری که دانش غذای سازمان یادگیرنده است و موادمغذی دانش سازمان را قادر به رشد می سازند مقاله به پایان برده شده است.