سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
رئوف خیامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

سازمان ها و شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری درمحیطهای اقتصادی فناوری فرهنگی سیاسی و اجتماعی مواجه هستند دراین فضای رقابتی اقتصادجهانی و دنیای پرتحول امروزی بقای سازمان در گرو تصمیم گیری های سریع و صحیح سازمان هاست تصمیم گیری موفق به توانایی تهیه اطلاعات لازم و یافتن بهترین راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد بدین ترتیب دانش برای سازمان مزیت رقابتی ایجادمی کند و به سازمان امکان حل بهتر و تصرف فرصت های جدید را میدهد بنابراین توجه مدیران باید برطراحی هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی و توانمندی های هوشمندانه نظیر یادگیری ارتباطات و حافظه سازمانی متمرکز شده و مدیریت دانش را سایر ابعاد سازمان پیاده سازی و تسهیل نموده و این ابزار و مزیت رقابتی را بهتر و بیشتر به کارگیرند دراین مقاله ضمن توضیح مفاهیم مدیریت دانش و هوش سازمانی جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی و حفظ مزیت رقابتی سازمان بررسی می شود.