سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهناز امیری لرگانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی مالی
امین کوزه گر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی مالی

چکیده:

امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانایی محور همواره مورد تایید تمامی سازمان ها و صاحبنظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد امروزه دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای درموفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان یکی ازاخرین مباحث سازمانی درعلم مدیریت مطرح شده است راز موفقیت سازمان هادرقرن ۲۱ همان مدیریت دانش است بنابراین مدیریت دانش مقوله ای مهمتر ازخ ود دانش محسوب میشود که درسازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات ودانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روش نماید این مقاله تلاش دارد زمینه آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش را فراهم کند.