سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ابوجعفری – کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی
مظاهر محمدیان – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ایمان محسن پور – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

دانش مشتری درموفقیت شرکت ها به عنوان منبع مهم استراتژیکی درنظر گرفته می شود از این رو شرکت هایی که دانش پیشرفته تری دراختیار دارند می توانند محصولات خود را سریعتر ارزان تر و با کیفیت بالاتری نسبت به شرکت های رقیب ارایه دهند و همچنینبه یک مزیت رقابتی دست یابند اما یکی از بارزترین موانع درکسب مزیت رقابتی این است که چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان حداکثر استفاده به عمل آیند درحوزه مدیریت ارتباط با مشتری مساله اصلی برای بدست آوردن دانش مشتری درک و عملیاتی ساختن اطلاعات مشتری است تلفیق و ادغام مدیریتدانش ومدیریت ارتباط با مشتری که منجر به مدیریت دانش می شود می تواند برای هردوحوزه مدیریتی سودمندواقع شده و خود رهیافتی جدید درقلمرو مفاهیم مدیریتی قلمداد شود ما دراین مقاله ابتدا به معرفی رویکرد مدیریت دانش مشتری و درادامه مدلها و رویکردهای مختلف که دراین زمینه ارایه شده را بررس می کنیم